Εγγύηση

Η Layson παρέχει 1 (ένα) χρόνο εγγύηση ποιότητας για τα προϊόντα από την ημερομηνία αγοράς σας, εκτός από τον παράγοντα ανθρώπινης ζημιάς και ανωτέρας βίας.Για καλύτερη συντήρηση, βεβαιωθείτε ότι οι παίκτες χρησιμοποιούν υπό κανονικές συνθήκες (όχι περισσότερες από 16 ώρες την ημέρα).